aaa

 
Maandag 5 Mei 14
Meldpunt openbare ruimte gemeente Beek

De gemeente Beek is voor het melden van zaken die betrekking hebben op de openbare ruimte (zwerfafval, losse stoeptegel, omgewaaide boometc.) elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur te bereiken via tel.nr. 046 - 43 89 222. Ook buiten de openingstijden kunt u meldingen telefonisch doorgeven. Hiervoor werkt de gemeente met een callcenter. De telefonistes geven dringende zaken direct door. Vragen of klachten van minder dringende aard worden geregistreerd; de verdere afhandeling vindt dan plaats op de eerstvolgende werkdag.