aaa

Over

 
Vrijdag 12 Juli 13
Organisatie

De organisatie bestaat uit 6 personen, waarvan 3 parkmanagers. Elke opdrachtgever heeft zijn vaste account parkmanager, die het aanspreekpunt voor bedrijven, gemeente, ondernemersverenigingen en bestuur van de stichting is. Daarnaast werken alle parkmanagers ook flexibel, op projectbasis voor andere stichtingen, als gevolg waarvan onze medewerkers zich kunnen specialiseren en onze efficiency verhoogd wordt. Bovendien zorgt deze constructie ervoor dat stichtingen niet van één parkmanager afhankelijk worden. Een ander bijkomend voordeel is dat er, daar waar wenselijk, schaalgrootte kan worden gecreëerd, door projecten over de stichtingen heen aan elkaar te koppelen. Parkmanagement BV is in haar omvang, kennis en ervaring, werkwijze en relatie met de LWV uniek in haar soort. Wij zijn er trots op om in ons relatief korte bestaan te zijn uitgegroeid tot een kenniscentrum op het gebied van parkmanagement.


Lees meer >

 
Vrijdag 12 Juli 13
Historie

Parkmanagement BV is een organisatie ván en vóór ondernemers. In december 2003 werd Parkmanagement BV opgericht door de Limburgse Werkgevers Vereniging, de LWV. De LWV is één van de vijf regionale werkgeversverenigingen die gelieerd zijn aan de landelijke werkgeverskoepel VNO-NCW en heeft als doelstelling om de concurrentiekracht van de regio en in het bijzonder van de LWV leden te vergroten. Voor de LWV is parkmanagement als activiteit een van de middelen om de kwaliteit van de steeds schaarser wordende productiefactor ruimte op peil te brengen en te houden. Beschikbaarheid van voldoende kwalitatieve ruimte is een essentiële randvoorwaarde voor bedrijven om zich te vestigen en te ontwikkelen. 


Lees meer >

 
Vrijdag 12 Juli 13
Kenniscentrum

Parkmanagement BV is hét kenniscentrum op het gebied van parkmanagement in Nederland. Ondernemersverenigingen, overheden en alle andere geïnteresseerden zijn bij ons aan het juiste adres.
Lees meer >