aaa


 
Bedrijventerreinen Windmolenbos en Zevenellen (Haelen)
Bedrijvenvereniging/ BIZ Haelen

Bestuur BIZ/Bedrijvenvereniging Haelen

Dhr. Rob Wiegers (IBR Consult), voorzitter
Dhr. Thijs Nijskens, bestuurslid
Dhr. Eric Wismans (Geelen Counterflow), penningmeester
Dhr. Patrick Alers (Alers aanhangwagens), bestuurslid
Mw. Janine Rissenbeek, bedrijventerreinmanager
Mw. Janou Martens, adviseur namens LWV


BedrijvenInvesteringsZone (BIZ)
link: Overzichtskaart BIZ-gebied Haelen
link: Concept BIZ plan Haelen 2016

Windmolenbos
Het bedrijventerrein Windmolenbos is gelegen aan de zuid oostzijde van Haelen, in de gemeente Leudal. Het terrein is in totaal circa 5 hectare groot en goed ontsloten via:

- N273 ( Napoleonsweg ) richting het noorden, met aansluiting op de A73 richting Venlo
- N273 ( Napoleonsweg) richting het zuiden met aansluiting op de N280 richting Weert en Eindhoven en richting Roermond.
- Via Grathem aansluiting op de A2 richting Maastricht

Op Windmolenbos wordt gestreefd naar een functioneel bedrijventerrein met aandacht voor kwaliteit, zorgvuldig ingepast in het landschap en met een bebouwing die recht doet aan de positionering van het bedrijventerrein. Er zijn nog percelen uitgeefbaar ten behoeve van (kantoorhoudende) bedrijvigheid eventueel met showroomachtige functie in de milieucategorie 2 en 3.
De gevestigde bedrijvigheid bestaat uit bedrijven met productie, bouwnijverheid, groothandel en dienstverlening.

Zevenellen
Een regionaal industrieterrein met vele mogelijkheden. Het betreft hier delen van het oude Maascentralecomplex te Buggenum. Op het terrein heeft OML een deel van circa 26 hectare (inclusief haven groot circa 8 hectare) in eigendom, hetgeen op termijn wordt uitgebreid naar 35 hectare.
Het terrein heeft een haven waar laad- en losactiviteiten kunnen plaatsvinden voor meerdere gebruikers.
Ligging: Ten zuidoosten van Haelen direct naast het bestaande bedrijventerrein Windmolenbos.
Het terrein is gelegen binnen een geluidszone.
Milieucategorie: 3 en 4.

Bekijk het gehele foto-album >