aaa


 
Ondernemend Venlo Afdeling Noorderpoort
Vereniging Ondernemend Venlo - Afd. Noorderpoort

Ondernemend Venlo Afdeling Noorderpoort (voorheen Ondernemersvereniging Businesspark Noorderpoort) bestaat uit Kantoren- en Businesspark Noorderpoort en het voormalige Veegtes. OBN behartigt de belangen van 200 hectare bedrijventerrein en voor ruim 240 bedrijven met 5.920 werknemers in 2014 (zie e’ TIL rapportage hieronder).

232 adressen zijn opgenomen in de BIZ (Bedrijven Investeringszone). In de BIZ 2016-2020 is een gratis lidmaatschap van Vereniging Ondernemend Venlo opgenomen. Alle 232 adressen zijn automatisch lid van Vereniging Ondernemend Venlo, tenzij uitdrukkelijk aangegeven door bedrijf om geen lid te willen zijn.

Nieuw gevestigd? Even een mailtje naar secretariaat@ondernemendvenlo.nl volstaat.


Ondernemend Venlo Afdeling Noorderpoort’s motto is "Ondernemen met Lef!"

Gevolgd worden, naast optimaal Parkmanagement, een goede economische ontwikkeling & beheer van de bedrijventerreinen en stimulering van de onderlinge band van de ondernemers, de doelstellingen van OV:

1. Een goed functionerende EDB

2. Voortdurende innovatie van bedrijven

3. Vraag gestuurd onderwijs en randvoorwaarden

4. Flexibele en vakbekwame arbeidsmarkt

5. Snelle en veilige infrastructuur

6. Verbetering van duurzame werk- en leefomgeving

7. Economisch krachtige uitstraling


e’ TIL 2014: 

Het aantal vestigingen op Businesspark Noorderpoort schommelde de afgelopen tien jaar licht. Het aantal vestigingen nam in totaal met 53 toe (+28,0%). Op alle terreinen was sprake van een toename. Na een aanvankelijk daling van het aantal vestigingen op de Veegtes in 2011-2012, steeg het aantal vervolgens weer. Bedrijventerrein Noorderpoort kende over de gehele periode de grootste toename (+95%) in het aantal vestigingen. Deze toename vond met name plaats in de sectoren advisering en gezondheidszorg. Ook kantorenpark Noorderpoort kende een grote toename (+61,5%) in het aantal vestigingen; met name in de sectoren communicatie en financiële instellingen.

De werkgelegenheid is de afgelopen tien jaar met 12% (-810) afgenomen. Met name sinds de crisis is sprake van een sterke werkgelegenheidsafname. De sterkste afname deed zich voor op de Veegtes, zowel in absolute zin (-670) als procentueel (-9,2%), gevolgd door Océ Canon (-360) met 11,3%. Daarentegen kenden Kantorenpark Noorderpoort (+18,3%), bedrijventerrein Noorderpoort (+17,3) en Trefcenter (+16,6%) een toename. Echter kon de toename op deze terreinen de totale afname niet compenseren.

De top drie van grootste sectoren zijn de industrie, handel en financiële instellingen. Gezamenlijk waren deze sectoren in de periode 2005-2014 goed voor bijna 80% van de werkgelegenheid op Businesspark Noorderpoort. De industrie is met 3.360 banen zondermeer de grootste sector. Toch kende de industrie een afname van ruim 840 arbeidsplaatsen. Ongeveer de helft van deze afname komt door de reorganisatie bij Océ. Qua werkgelegenheidsverschaffing volgen op afstand de handel (+200) en financiële instellingen (+190). Gezamenlijk kende deze drie sectoren de afgelopen 10 jaar een afname van 12% oftewel bijna 810 arbeidsplaatsen. De werkgelegenheidsontwikkeling in de overige sectoren was zeer wisselend, maar nam als geheel met bijna 360 banen af.

Bekijk het gehele foto-album >