aaa


 
Ondernemend Venlo Afdeling Tradeport Zuid
Vereniging Ondernemend Venlo - Afd. Tradeport Zuid

Ondernemend Venlo Afdeling Tradeport Zuid (voorheen Ondernemersvereniging Businesspark Tegelen-Belfeld) behartigt de belangen van 132 hectare bedrijventerrein en voor bijna 210 bedrijven met 3.790 werknemers in 2014  (zie e’ TIL rapportage hieronder).

394 adressen zijn opgenomen in de BIZ (Bedrijven Investeringszone). In de BIZ 2016-2020 is een gratis lidmaatschap van Vereniging Ondernemend Venlo opgenomen. Alle 394 adressen zijn automatisch lid van Vereniging Ondernemend Venlo, tenzij door bedrijf uitdrukkelijk aangegeven om geen lid te willen zijn.

Nieuw gevestigd? Even een mailtje naar secretariaat@ondernemendvenlo.nl volstaat.


Ondernemend Venlo Afdeling Tradeport Zuid bestaat uit diverse bedrijventerreinen:

Bolenberg

Emmaplein

Erkenkamp

Geloërveld

Hagerhof

Kaldenkerkerweg Oost

Kaldenkerkerweg West

Keulse Barriëre

Pannenberg

Windhond

Witveld


Ondernemend Venlo Afdeling Tradeport Zuid’s motto is "Ondernemen met Lef!"

Gevolgd worden, naast optimaal Parkmanagement, een goede economische ontwikkeling & beheer van de bedrijventerreinen en stimulering van de onderlinge band van de ondernemers, de doelstellingen van OV:

1. Een goed functionerende EDB

2. Voortdurende innovatie van bedrijven

3. Vraag gestuurd onderwijs en randvoorwaarden

4. Flexibele en vakbekwame arbeidsmarkt

5. Snelle en veilige infrastructuur

6. Verbetering van duurzame werk- en leefomgeving

7. Economisch krachtige uitstraling

 

e’TIL 2014:

Businesspark Tegelen Belfeld bestaat voornamelijk uit kleinere bedrijventerreinen. De terreinen samen tellen bijna 210 vestigingen. Het aantal vestigingen laat op bijna alle terreinen een schommeling zien. Qua aantal vestigingen springt Geloërveld er uit. De terreinen De Pannenberg (+9), Ariensstraat (+4) en Hagerhof (+4) kenden de grootste groei in aantallen vestigingen in de periode 2005-2014. Daarentegen kenden Windhond (-5) en Keulse Barrière (-4) de grootste daling. Op de overige bedrijventerreinen is de verandering in het aantal vestigingen minder sterk geweest dan op bovengenoemde terreinen.

De top drie van grootste sectoren op het businesspark Tegelen Belfeld waren in 2014 de industrie, vervoer en handel. Echter nam het aandeel van deze drie sectoren in de totale werkgelegenheid af van 84% in 2005 naar 78% in 2014. Dit komt met name door de sterke afname van de industriële werkgelegenheid (-390) en in mindere mate door de werkgelegenheid bij handelsvestigingen (-10). De sector handel kende in 2013-2014 wel nog een groei van 50 arbeidsplaatsen. Ook in de overige sectoren groeide de werkgelegenheid (+230).

Ondanks jaarlijkse schommelingen nam de werkgelegenheid de afgelopen tien jaar per saldo met ruim 110 werkzame personen af (-2,9%). Er zijn echter duidelijke verschillen waarneembaar tussen de diverse terreinen. Geloërveld en Windhond hebben elkaar de afgelopen jaren als bedrijventerrein met de hoogste werkgelegenheid afgewisseld. Dit komt met name door de afname van de werkgelegenheid op Windhond (-17,4%). De afname komt door een gestage terugloop van werkgelegenheid bij enkele bedrijven in de industrie. Ook de terreinen Erkenkamp (-93,4%) en Keulse Barrière (-59,7%) kende een werk-gelegenheidsdaling, vanwege een terugloop in de bouw respectievelijk in het transport. Daarentegen kenden Ariensstraat (+74,9%) en Hagerhof (+46,8%) een werkgelegenheids-toename, vanwege een toename in sectoren openbaar bestuur en zakelijke dienstverlening respectievelijk zorg en detailhandel). Op deze terreinen is een verband te zien tussen een toe-/afname van het aantal vestigingen en de toe-/afname van de werkgelegenheid. Op de overige bedrijventerreinen nam de werkgelegenheid met enkele tientallen arbeidsplaatsen toe (Kaldenkerkerweg, De Pannenberg en Witveldweg) of af (Geloërveld, Windhond en Emmaplein e.o.).

Bekijk het gehele foto-album >