aaa


 
Ondernemend Venlo Afdeling Spikweien
Vereniging Ondernemend Venlo - Afd. Spikweien

Ondernemend Venlo Afdeling Spikweien (voorheen Ondernemersvereniging Businesspark Spikweien) behartigt de belangen van 52 hectare bedrijventerrein en voor een keur van specialistische bedrijven gevestigd in de metaalindustrie, dienst- en serviceverlening alsmede in de foodindustrie. 

Sinds de samenvoeging van Venlo en Arcen en Velden op 1 januari 2010, behoort ook het bedrijventerrein Spikweien tot de gemeente Venlo. Ondernemend Venlo Afdeling Spikweien is in het oosten begrensd door het natuurgebied Ravennen en aan de westkant door de Rijksstraatweg (N271) welke een natuurlijke verbinding vormt naar Venlo en de A67 en het noorden naar Nijmegen. 

52 adressen zijn opgenomen in de BIZ (Bedrijven Investeringszone). In de BIZ 2016-2020 is een gratis lidmaatschap van Vereniging Ondernemend Venlo opgenomen. Alle 52 adressen zijn automatisch lid van Vereniging Ondernemend Venlo, tenzij uitdrukkelijk aangegeven door bedrijf om geen lid te willen zijn.

Nieuw gevestigd? Even een mailtje naar secretariaat@ondernemendvenlo.nl volstaat.


Ondernemend Venlo Afdeling Spikweien’s motto is "Ondernemen met Lef!"

Gevolgd worden, naast optimaal Parkmanagement, een goede economische ontwikkeling & beheer van de bedrijventerreinen en stimulering van de onderlinge band van de ondernemers, de doelstellingen van OV:

1. Een goed functionerende EDB

2. Voortdurende innovatie van bedrijven

3. Vraag gestuurd onderwijs en randvoorwaarden

4. Flexibele en vakbekwame arbeidsmarkt

5. Snelle en veilige infrastructuur

6. Verbetering van duurzame werk- en leefomgeving

7. Economisch krachtige uitstraling


e’ TIL 2014: 

Het aantal vestigingen is de afgelopen 10 jaar licht toegenomen (+3) en komt nu op 25 vestigingen. Daarentegen is de werkgelegenheid sterk gedaald met 23,3% (oftewel -285 werknemers) tot circa 940 werknemers in 2014. Hierbij wordt aangetekend dat de industrie hiervoor met name verantwoordelijk is. 

Met een aandeel van 92% in de totale werkgelegenheid in 2014 is de industrie zeer dominant aanwezig op het bedrijventerrein; in 2005 was de industrie zelfs nog goed voor 96% van de totale werkgelegenheid. Tegenover een daling van de werkgelegenheid in de industrie (-320) en handel (-3) staat een toename van de werkgelegenheid in de andere sectoren (+35). Het afgelopen jaar heeft er nagenoeg geen verandering plaatsgevonden.

Bekijk het gehele foto-album >