aaa


 
Ondernemend Venlo Afdeling Tradeport
Vereniging Ondernemend Venlo - Afd. Tradeport

Ondernemend Venlo Afdeling Tradeport (voorheen Ondernemersvereniging Businesspark Tradeport) behartigt de belangen van 943 hectare bedrijventerrein en voor ruim 610 bedrijven met 16.170 werknemers in 2014 (zie e’ TIL rapportage hieronder).

De top drie van grootste sectoren zijn de industrie, handel en vervoer. Gezamenlijk waren deze sectoren in de periode 2005-2014 gemiddeld goed voor 80% van de werkgelegenheid op Businesspark Venlo Trade Port. Met name de industrie (33%) creëert veel werkgelegenheid op dit terrein. Zowel bij de sectoren industrie (12,5%), handel (9,9%) als vervoer (18,9%) nam de werkgelegenheid toe. Ondanks dat de werkgelegenheid bij de overige sectoren afnam, nam de totale werkgelegenheid over de gehele periode toe.

703 adressen zijn opgenomen in de BIZ (Bedrijven Investeringszone). In de BIZ 2016-2020 is een gratis lidmaatschap van Vereniging Ondernemend Venlo opgenomen. Alle 703 adressen zijn automatisch lid van Vereniging Ondernemend Venlo, tenzij door bedrijf uitdrukkelijk aangegeven om geen lid te willen zijn.

Nieuw gevestigd? Even een mailtje naar secretariaat@ondernemendvenlo.nl volstaat.

Ondernemend Venlo Afdeling Tradeport bestaat uit diverse bedrijventerreinen:

Venlo Trade Port

Trade Port Noord

Trade Port West

Trade Port Oost

Trafficport

Ubroek

Freshpark

Greenport Venlo


Ondernemend Venlo Afdeling Tradeport’s motto is "Ondernemen met Lef!"

Gevolgd worden, naast optimaal Parkmanagement, een goede economische ontwikkeling & beheer van de bedrijventerreinen en stimulering van de onderlinge band van de ondernemers, de doelstellingen van OV:

1. Een goed functionerende EDB

2. Voortdurende innovatie van bedrijven

3. Vraag gestuurd onderwijs en randvoorwaarden

4. Flexibele en vakbekwame arbeidsmarkt

5. Snelle en veilige infrastructuur

6. Verbetering van duurzame werk- en leefomgeving

7. Economisch krachtige uitstraling

e’ TIL 2014: 

Het totaal aantal vestigingen van het businesspark Venlo Trade Port schommelde de afgelopen jaren, maar is per saldo de afgelopen tien jaar met 15% toegenomen tot ruim 610 vestigingen in 2014. Bijna alle terreinen kenden een toename van het aantal vestigingen. Alleen Tradeport West kende een daling (-1,3%). Kanttekening hierbij is dat dit terrein volledig is uitgegeven. De relatief nieuwe bedrijventerreinen kenden de grootste groei, doordat op deze terreinen nog uitgeefbare kavels beschikbaar waren of zelfs nog zijn. Het aantal vestigingen op Ubroek, Tradeport Oost en Greenpark Venlo nam toe. Op Venlo Trade Port is bijna de helft van alle vestigingen van dit businesspark gelegen.

De werkgelegenheidsontwikkeling liet over de afgelopen tien jaar ook een groei (+7,9%) zien. Bijna alle terreinen kenden een werkgelegenheidsgroei. De terreinen Greenpark Venlo, Tradeport Noord en Tradeport Oost kenden de grootste werkgelegenheidsgroei. De toename van het aantal vestigingen op Tradeport Oost en Greenpark Venlo is terug te zien in de groei van de werkgelegenheid. Tradeport West laat geen groei in het aantal vestigingen zien, maar wel in de werkgelegenheid. De bedrijven die op dit terrein gelegen zijn, zijn dus gegroeid. Daarentegen is de werkgelegenheid op Freshpark Venlo afgenomen met ruim 30%. Met name in de transportsector zijn door reorganisaties en overnames veel banen verdwenen.

Bekijk het gehele foto-album >